Bouwbedrijf De Delta

Nieuws

Omgevingswet is een grote plus maar vergt nog bijschaven | Nieuws | Bouwend Nederland

De Tweede Kamer neemt naar verwachting binnenkort de Omgevingswet aan. De nieuwe wet, wel de grootste wetswijziging sinds de Grondwet genoemd, beoogt een grootscheepse stroomlijning van bouwregelgeving. Bouwend Nederland is positief over de wet, waarvan de invoering staat gepland voor 2018. Wel plaatst de brancheorganisatie vraagtekens bij de vrijheden die gemeenten krijgen en bij het schrappen van teveel regels uit het huidige Bouwbesluit.

Bron: Omgevingswet is een grote plus maar vergt nog bijschaven | Nieuws | Bouwend Nederland