Volg je woning

Volgjewoning.nl biedt samen met Bouwbedrijf De Delta kopers een persoonlijk digitaal woningdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen. Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de begeleider van het project goed zicht houden op de voortgang. Tevens zijn alle betrokken partijen op de hoogte van alle relevante informatie. Volgjewoning biedt … Meer lezen over Volg je woning