Volg je woningActueel woningdossier altijd en overal

Volgjewoning.nl biedt samen met Bouwbedrijf De Delta kopers een persoonlijk digitaal woningdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen. Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de begeleider van het project goed zicht houden op de voortgang. Tevens zijn alle betrokken partijen op de hoogte van alle relevante informatie. Volgjewoning biedt één centrale plek waar alles samenkomt en van waaruit gecommuniceerd wordt. Alle betrokkenen zijn continu op de hoogte van de actuele status van het nieuwbouwproject. Een online dossier dat 24 uur per dag beschikbaar is.