Terug naar de jaren ’50Werken aan een stad

We maken een flinke stap terug in de tijd. De Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp hebben we achter ons gelaten, maar hadden veel leed en schade veroorzaakt. Tegelijkertijd was er door die omstandigheden een enorme hoeveelheid bouw- en renovatiewerk te verrichten. De oorsprong van Bouwbedrijf De Delta ligt dan ook niet toevallig kort na deze twee bepalende gebeurtenissen uit het Nederlandse verleden.

De Delta heeft in haar geschiedenis een flinke stempel mogen drukken op diverse woonplaatsen in Zuidwest Nederland. En als Middelburgs bedrijf zeker ook aan de vormen van het huidige Middelburg. Dat mogen we ook nu nog, en daar zijn we trots op!

Het Geeregebied

In de jaren ’60 besloot de gemeente Middelburg het Geeregebied in het centrum-destijds een gebied met een dubieus imago en verkerend in staat van verval- volledig te slopen (met uitzondering van één rijtje huizen). Met deze ene rij huizen – De Delta renoveerde deze woningen- begon voor ons het werk aan de stad Middelburg.

We maken een sprongetje in de tijd naar eind jaren ’70

Velen zullen het zich nog kunnen herinneren: Boodschappen doen bij Trefcenter en dan parkeren op dat braakliggende terrein er tegenover. Lange tijd was er sprake van dat grote ketens als HEMA en Praxis zich in het gebied zouden vestigen, maar er was verzet van andere ondernemers uit de stad. Gevolg was dat het terrein nog meer dan 10 jaar braak zou liggen. De Delta kreeg uiteindelijk toestemming om een kantoor-, woning- en winkelcomplex te bouwen: de huidige Geerepassage.

In maart 1980 -de tijd van de Koude Oorlog- was het eindelijk zover: de eerste paal ging de grond in. Vijf jaar later zou het bouwproject pas echt afgerond worden met de oplevering van de parkeerkelder, onder het toenmalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de Koestraat. Heeft u ooit geweten dat de onderste verdieping van de parkeerkelder volledig is voorbereid als atoomschuilkelder, inclusief ruimte met bedden, wastafels, douches en toiletten, geschikt voor grote groepen mensen?

In gelul kun je niet wonen

In de jaren tachtig waren veel woningen nodig en er moest dus veel gebouwd worden. Een bekende uitspraak uit die tijd, was van staatssecretaris van stadsvernieuwing Jan Schaefer: “In gelul kun je niet wonen”. Het was vooral aan hem te danken dat de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing werd aangenomen. Er werd een stadsvernieuwingsfonds in het leven geroepen met een inleg van 1 miljard gulden, wat stads- en dorpsvernieuwing moest stimuleren en uitbreidingswijken mogelijk moest maken. De Delta bouwde mee aan verschillende van deze uitbreidingswijken, waaronder de Stromenwijk en de Griffioen.

Het recentere verleden

De economische crisis die in 2008 vanuit Amerika ook in Nederland terecht kwam veroorzaakte een stop op de stadsuitbreidingen en een moeilijke tijd voor bouwondernemingen. Die crisis hebben we inmiddels weer achter ons gelaten.

Als gevolg van de grijze golf, ontstond behoefte aan levensloopbestendige woningen. De Delta speelde in op die vraag door aan de noordwest-zijde van Middelburg, op een kleinschalige uitbreidingslocatie aan de Sprencklaan, zeven moderne levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Door “anders” te durven denken, realiseerden we hier energievriendelijke woningen met een optimale zonligging.

De vraag naar energievriendelijke nieuwbouwwoningen nam toe. De gemeente Middelburg besloot op een prachtige locatie -grenzend aan Park Toorenvliedt- aan de zuidwestelijke rand van Middelburg woonwijk Rittenburg te ontwikkelen. Rittenburg is een groene wijk, met architectuur die teruggrijpt naar de jaren ’20 van de vorige eeuw. Samen met een andere bouwer, mochten wij fase 1 van deze wijk realiseren. Wij bouwden hier 16 rijwoningen, 12 levensloopbestendige woningen en 2 appartementencomplexen met ieder 18 appartementen. In de tweede fase mochten wij de projectmatige bouw volledig zelf ontwikkelen. Hier ontwikkelde we 6 rijwoningen, 7 levensloopbestendige woningen en 8 twee-onder-een-kap woningen.

Zuidwest Nederland

Uiteraard waren en zijn wij niet alleen actief in Middelburg. In de loop der jaren zijn we betrokken geweest bij de bouw en renovatie van tal van woningen, bedrijfs- en (semi)overheidsgebouwen, verspreid over een groot aantal steden en dorpen in Zuidwest Nederland. Voor een uitgebreid overzicht van gerealiseerde werken, neemt u een kijkje op de projectpagina.

Ook in de toekomst werken wij graag mee aan uw stad, dorp, huis en gebouw. We maken graag een afspraak om kennis te maken!