Project- ontwikkelingEigen projectontwikkeling

Estuarium Vastgoed bv is een zusteronderneming van Bouwbedrijf De Delta bv. Estuarium ontwikkelt voor eigen rekening en risico nieuwbouwprojecten, waarbij de nadruk ligt op (recreatieve)woningbouw. Voor meer informatie over Estuarium, kijkt u op de website.

Levensloopbestendig wonen

Een woning die geschikt is voor bewoning tot op hoge leeftijd

Prettig wonen -veilig en met contacten en voorzieningen in de buurt- is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. De behoefte aan levensloopbestendige woningen wordt steeds groter.

Lees meer...