Overbrengen van kennis en ambachtOp korte termijn behoefte aan een kwart miljoen nieuwe vakmensen

Het ambacht lijdt onder een stoffig imago. Het is niet makkelijk mensen te vinden, terwijl het werk er wel is. Het ambacht is niet sexy en hip.

Ambachtseconomie

De ambachtseconomie raakt van alle kanten in het verdomhoekje. In de groeiende ambachtseconomie -waar nu een derde van de ondernemingen in het bedrijfsleven toe behoort- is door uitbreiding en vergrijzing op korte termijn behoefte aan -naar schatting- een kwart miljoen nieuwe vakmensen. Maar de branche heeft moeite om nieuwe vakmensen aan te trekken. Zo zijn er niet genoeg jongeren die een ambacht willen leren.

Vroeger werden ambachten nog van vader op zoon overgebracht, maar tegenwoordig zien jongeren steeds minder heil in het beroep van timmerman of loodgieter. Jongeren richten zich in hun beroepskeuze vooral op de kenniseconomie. Maar de realiteit is dat er zonder ambachtseconomie geen kenniseconomie bestaat en dat juist in de ambachtelijke werkplaatsen en ateliers innovaties plaatsvinden.

De ambachtseconomie bestaat voor het merendeel uit zzp’ers (70%), die vroeg of laat hun kennis en ervaring moeten overbrengen op vervangers. Maar het stoffige imago van een ambacht, maakt het aantrekken van nieuwe, jonge leerlingen niet makkelijk.

Onbekend maakt onbemind

Ambachten proberen op allerlei manieren jong talent aan te trekken, op te leiden en vast te houden. Er moet hard aan de weg worden getimmerd om jongeren te stimuleren. Soms worden jongeren ook door ouders gedemotiveerd, door te blijven herhalen dat alleen kennisopleidingen voldoen.

De doorgroeimogelijkheden worden vaak onderschat, en dat is zonde. Zolang ambachtelijke bedrijven blijven innoveren en blijven meegroeien met de tijd, zijn de kansen op succes het grootst. Als deze bedrijven dat gegeven negeert, zullen ze ten onder gaan. Het is dus noodzakelijk actief op zoek te gaan naar mensen en ze bekend te maken met de leuke kanten van het vak. Onbekend maakt onbemind en daarmee gaan kansen op verjonging verloren.

Stageplaatsen

Wij investeren ook zelf in het overbrengen van kennis en ervaring op jongeren. Dat doen we door stageplaatsen te bieden aan leerlingen van bijvoorbeeld de middelbare beroepsopleiding Bouw en Infra op Scalda. We hopen de stagiaires hiermee enthousiast te maken en vakmanschap bij te brengen, zodat ze worden behouden voor het ambacht en ons bedrijf.