Weg vrij voor bebouwing EssenveldOndanks vormfout toch groen licht voor Middelburgs woningbouwplan

DEN HAAG/MIDDELBURG – Hoewel de gemeente Middelburg een vormfoutje heeft gemaakt met de procedure rond woningbouwplan Essenvelt breekt dat het bestemmingsplan niet op, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Met de einduitspraak maakt de Raad vandaag de weg vrij voor de bouw van zo’n 400 nieuwe woningen in Essenvelt. De Raad veegt alle inhoudelijke bezwaren van onder anderen Middelburger C. Verhoeven van tafel. Volgens hem zijn er nog voldoende andere braakliggende bouwlocaties en zou er geen enkele behoefte zijn aan nog meer woningen in Essenvelt. De Raad vindt evenwel dat de gemeente, zij het in een laat stadium, de behoefte aan de woningen in Essenvelt alsnog voldoende heeft aangetoond. Zo heeft Middelburg pas na de vaststelling van het bestemmingsplan voor Essenvelt woningbouwafspraken met de andere Walcherse gemeenten gemaakt. Daarna trokken Vlissingen en andere gemeentes hun beroepen in.

Hoewel de overeenkomst met de andere gemeente na de vaststelling van het Essenveltplan kwam, breekt dat het plan niet op. Immers, een nieuwe inspraakronde zou dan niet tot een andere uitkomst leiden. De Raad zet alle gemaakte afspraken en woningbehoefteberekeningen in een uitspraak nog eens op een rijtje en concludeert dat er op Walcheren tot 2028 nog behoefte is aan tussen de 935 en 1.003 woningen. En daar past Essenvelt met 400 woningen prima in. Verder heeft Middelburg voldoende aangetoond dat het plan Essenvelt ook in een kwalitatieve behoefte voorziet. Immers, de opzet van de nieuwe woonwijk is groen en Essenvelt moet een buffer tussen stad en platteland worden.

Zuur

De uitspraak is wel zuur voor Verhoeven. Hij vindt dat de gemeente met woningbouwplan Essenvelt alleen maar voorsorteert op andere plannen, omdat ze de grond voor een veel hogere prijs kan verkopen dan de gronden in het kwakkelende woningbouwgebied De Mortiere. De Middelburger ligt al vijftien jaar met de gemeente overhoop over het woningbouwplan De Mortiere. Daar moeten nog zo’n 500 woningen worden gebouwd. Verhoeven vreest dat daar helemaal niets van terechtkomt nu de gemeente snel kan beginnen met woningbouwplan Essenvelt aan de zuidrand van Middelburg.

Bron: PZC, Jan van Ommen 03-07-19
Ga naar het artikel op pzc.nl